"Telegrafen ordner alt"

Telegrafkureren

16. april 2018:

April nummeret er på vej.

Desværre med et par fejl:

Sendemandsmødet 2018:
P.g.a. omstændigheder uden for vor kontrol er vi nødsaget til at flytte mødet til anden adresse.

Ny adresse er:
Stændertorvet 2, 4000 Roskilde.

Bus fra station eller en rask gåtur på ca. 10 min.

Lokalformændene er orienteret.

————————————-

“Mødekalenderen” for TRS Sydsjælland er faldet ud. Der henvises til TRS Sydsjællands hjemmeside: www.trs-sydsj.dk.

Redaktionen beklager.

 

Afdelinger

Kontakt- og aktivitetsinformationer i de 6 lokalafdelinger.

Kontakter til Landsforeningen via top-menuen "Kontakt info".

Fotogalleri

Linkene i Fotogalleriet vil åbne albummet i et nyt vindue eller en ny fane.

E-mail til Landskassereren

Landskassereren modtager henvendelser vedr. :

  • Emner af økonomisk karakter.
  • Emner vedr. pengeinstitut.
  • Ind- og udbetaling i.f.m. Landsforeningens arrangementer.

Emner som manglende medlemsblad og medlemsforhold (optagelse, adresseændring mm.) bedes rettet til bladdistributøren.

Emner vedr. foreningens virke og politikker bedes rettet til Landsformanden og/eller Landssekretæren.

Emner vedr. artikler/indlæg til Telegrafkureren og hjemmeside bedes rettet til Redaktøren..

 

Security Code:
security code
Indtast sikkerhedskoden:

Send