"Telegrafen ordner alt"

Telegrafkureren

Årets sidste blad, december nummeret er på vej til jeres postkasser.

Afdelinger

Kontakt- og aktivitetsinformationer i de 6 lokalafdelinger.

Kontakter til Landsforeningen via top-menuen "Kontakt info".

Fotogalleri

Linkene i Fotogalleriet vil åbne albummet i et nyt vindue eller en ny fane.

Jubilarstævne

 

JUBILARSTÆVNE 2018

Telegrafregimentet, Ryes kaserne

Treldevej 110, Fredericia


Lørdag d. 8. september 2018, kl. 09.30

Jubilarer er telegrafsoldater, der er indkaldt i år der har endetallene 3 og 8.

 

Tilmelding til Jubilarstævnet i Fredericia, sker ved at indbetale stævnegebyret på kr. 250,00
på GIRO 177 4670 eller bankoverførsel 1551 – 177 4670 senest 25. august 2018 til:

Keld Petersen, Sixtusvænget 8a, lejl. 6, 5500 Middelfart

Tilmeldingen er bindende.
Husk at anføre Navn, adresse, indkaldelsesår, soldaternummer OG fødselsdato, måned og år
på girokortet/meddelelse til modtager.

OBS: Det er meget vigtigt at anføre din fødselsdato jvf. sikkerhedsbestemmelser for adgang til kasernen.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til lokalformændene,
se telefonnumrene i de pågældende afdelingers sider.

Morgenkaffe kan forudbestilles på: KFUM Soldaterhjem, Treldevej 99, tlf.nr. 75 92 04 40.

Det kan påregnes at Telegrafregimentet transporterer fra og til Banegården.

Taxi i Fredericia kan forudbestilles på tlf. 75 50 34 11.

 

 

 

Program.

09.30 Jubilarerne samles ved vagten. Musik v/Slesvigske Musikkorps.

10.00 Samlet indmarch til auditoriet. Velkomst ved regimentschefen, herunder orientering om regimentet.

11.00 Besøg på Telegrafregimentets Historiske Samling.
          Fremvisning af materiel, medaljer, gamle uniformer m.m. i Sergentmessen/Ryes kaserne.
          Hyggelig samvær i Sergentmessen.

13.00 Uddeling af medaljer og diplomer.

13.30 Spisning i Cafeteriet.

16.30 Kasernen lukkes for gæster.

 

Der kan forekomme ændringer i programmet.

Medlemskab af soldaterforeningen er IKKE påkrævet for at deltage i jubilarstævnet.
ALLE telegrafsoldater er velkommen, men tilmelding er nødvendigt.