"Telegrafen ordner alt"

Telegrafkureren

19. september 2019:

Oktober nummeret er færdigt og sendt til trykkeren..

Sidste nyt

Afdelinger

Kontakt- og aktivitetsinformationer i de 5 lokalafdelinger.

Kontakter til Landsforeningen via top-menuen “Kontakt info”.

Fotogalleri

Linkene i Fotogalleriet vil åbne albummet i et nyt vindue eller en ny fane.

Jubilarstævne

 

JUBILARSTÆVNE 2019

Telegrafregimentet, Ryes kaserne

Treldevej 110, Fredericia


Lørdag d. 14. september 2019, kl. 09.30

Jubilarer er telegrafsoldater, der er indkaldt i år der har endetallene 4 og 9.

 

Tilmelding til Jubilarstævnet i Fredericia, sker ved at indbetale stævnegebyret på kr. 250,00
på GIRO 177 4670 eller bankoverførsel 1551 – 177 4670 senest 26. august 2019 til:

Keld Petersen, Sixtusvænget 8a, lejl. 6, 5500 Middelfart

Tilmeldingen er bindende.
Husk at anføre Navn, adresse, indkaldelsesår, soldaternummer OG fødselsdato, måned og år
på girokortet/meddelelse til modtager.

OBS: Det er meget vigtigt at anføre din fødselsdato jvf. sikkerhedsbestemmelser for adgang til kasernen.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til lokalformændene,
se telefonnumrene i de pågældende afdelingers sider.

Morgenkaffe på KFUM Soldaterhjem kan ikke bestilles, soldaterhjemmet har lukket lørdag formiddag.

Det kan påregnes at Telegrafregimentet transporterer fra og til Banegården.

Taxi i Fredericia kan forudbestilles på tlf. 75 50 34 11.

Program.

09.30 Jubilarerne samles ved vagten. Musik v/Slesvigske Musikkorps.

10.00 Samlet indmarch til auditoriet. Velkomst ved regimentschefen, herunder orientering om regimentet.

11.00 Besøg på Telegrafregimentets Historiske Samling.
          Fremvisning af materiel, medaljer, gamle uniformer m.m. i Sergentmessen/Ryes kaserne.
          Hyggelig samvær i Sergentmessen.

13.00 Uddeling af medaljer og diplomer.

13.30 Spisning i Cafeteriet.

16.30 Kasernen lukkes for gæster.

Der kan forekomme ændringer i programmet.

Medlemskab af soldaterforeningen er IKKE påkrævet for at deltage i jubilarstævnet.
ALLE telegrafsoldater er velkommen, men tilmelding er nødvendigt.