Jubilarstævne

 

JUBILARSTÆVNE

OBS!!! Jubilarstævnet afvikles i år sammen med kasernens ”åbent hus” arrangement

JUBILARSTÆVNE 2023

Føringsstøtteregimentet, Ryes kaserne

Treldevej 110, Fredericia

Lørdag d. 9. september 2023, kl. 09.30

Jubilarer er telegrafsoldater, der er indkaldt i år der har endetallene 3 og 8.

Foreløbig er følgende gældende (kan ændres):
Tilmelding til Jubilarstævnet i Fredericia, sker ved at indbetale stævnegebyret på kr. 250,00
på GIRO 177 4670 eller bankoverførsel 1551 – 177 4670 senest 29. august 2023 til:

Keld Petersen, Bjergegade 69A, st. mf., 7000 Fredericia

 

Tilmeldingen er bindende.
Husk at anføre Navn, adresse, indkaldelsesår, soldaternummer OG fødselsdato, måned og år
på girokortet/meddelelse til modtager.

OBS: Det er meget vigtigt at anføre din fødselsdato jvf. sikkerhedsbestemmelser for adgang til kasernen.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til lokalformændene,
se telefonnumrene i de pågældende afdelingers sider.

Morgenkaffe på KFUM Soldaterhjem kan ikke bestilles, soldaterhjemmet har lukket lørdag formiddag.

Det kan påregnes at Regimentet transporterer fra og til Banegården.

Taxi i Fredericia kan forudbestilles på tlf. 75 50 34 11.

Program.

Som følge af dobbeltarrangementet er der følgende ændringer i programmet i forhold til det annoncerede i ”Telegrafkureren”

09.30 

Ved ankomst til porten vises jubilarstævnedeltagerne til Auditoriet (bygning 31), hvor registrering foretages.
Musik v/Flyverhjemmeværnet.
09.50  Opstilling af paraden ved auditoriet.
10.00  Paradestyrkerne afleveres til RC eller stedfortræder, derefter fælles indrykning i auditoriet.
10.10  Fanerne føres ind.
10.15  Velkomst ved RC eller stedfortræder, herunder orientering om regimentet.
11.15  TRS’s faner føres ud. TRS tager opstilling uden for auditoriet, hvor uddeling af medaljer og diplomer foretages.
11.30  KJFR fortsætter med deres generalforsamling.
Ca. 11.35  Faner og fanefødder bringes til cafeteriet.

Besøg på Telegrafhistorisk Samling.
Fremvisning af materiel, medaljer, gamle uniformer m.m. i Sergentmessen/Ryes kaserne.
Hyggelig samvær i Sergentmessen.

13.30 Spisning i Cafeteriet.
16.30 Kasernen lukkes for gæster.

Medlemskab af soldaterforeningen er IKKE påkrævet for at deltage i jubilarstævnet.
ALLE telegrafsoldater er velkommen, men tilmelding er nødvendigt.