Telegraf-Regimenternes Soldaterforening

En soldaterforening for Telegrafsoldater, nuværende som tidligere.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening (T.R.S.) formål er, at samle tidligere og nuværende telegrafsoldater, for derved at knytte venskaber og vedligeholde minderne fra soldatertiden.

Rekrutteringen af medlemmer sker blandt nuværende og tidligere telegrafsoldater, der gør eller har gjort tjeneste ved FØRINGSSTØTTEREGIMENTET i Fredericia og de tidligere Telegrafregimentet i Fredericia, Jydske Telegrafregiment i Århus og Sjællandske Telegrafregiment i Høvelte, samt Telegrafbataljonerne fra før 1951, da disse var underlagt hhv. Jydske og Sjællandske Ingeniørregimenter.

Foreningen, der er en civil og upolitisk forening, er stiftet 1. juli 1949 og fejrede således 70 års jubilæum i 2019.

Foreningen ledes i det daglige af et forretningsudvalg (FU), der står til ansvar over for hovedbestyrelsen (HB).

Hver lokalafdeling vælger, på lokalafdelingens generalforsamling, et hovedbestyrelsesmedlem, der typisk er formanden for lokalafdelingen, samt en suppleant.

Forretningsudvalgets medlemmer vælges på det årlige sendemandsmøde, der er landsforeningens generalforsamling. Sendemandsmødet skal i følge vedtægterne afholdes i maj måned og arrangeres på skift hos de 5 lokalafdelinger.

De 5 lokalafdelinger er selvadministrerende med egne vedtægter, der dog ikke må være i modstrid med landsforeningens vedtægter. De 5 lokalafdelinger er fordelt med 3 vest for Storebælt og 2 øst for Storebælt.

Hver lokalafdeling fastsætter selv deres kontingent efter individuelle behov. Lokalafdelingens kontingent inkluderer kontingent til landsforeningen og medlemsbladet, samt eventuelle medlemskaber af landsdækkende soldaterforeningssammenslutninger, f. eks. Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) og lokale sammenslutninger, f. eks. Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning (SSCS).

Hvorfor være medlem af Soldaterforeningen?

Foreningen er bindeleddet mellem dig og dine regimentskammerater. Det er ved foreningens forskellige arrangementer, vi mødes og vedligeholder kontakten og kammeratskabet.

Det kammeratskab der blev skabt, medens man var soldat er vor Soldaterforenings styrke og det trives bedst ved et medlemskab.

Enten vi mødes ved mødeaftenerne, ved fester med vore ægtefæller eller ved jubilarstævner, så vil kontakten gennem Soldaterforeningen altid være tilstede.

Hvis man har været indkaldt til Jydske Telegrafregiment, Sjællandske Telegrafregiment eller det nuværende Føringsstøtteregiment, så har man fået en oplevelse for livet.

Ingen soldat vil næppe undvære disse glæder og minder. De genopleves med ligesindede i Telegraf-Regimenternes Soldaterforening.