E-mail til Bladdistributøren

Bladdistributøren modtager henvendelser vedr. :

  • Reklamation vedr. manglende medlemsblade.
  • Adresse- og navneændringer mm.
  • Ind- og udmeldelser af foreningen.
  • Medlemsforhold i øvrigt.
  • Emner til behandling i bladudvalg

Emner vedr. Foreningens virke og politikker bedes rettet til Landsformanden og/eller Landssekretæren.

Emner vedr. økonomi til Landskassereren.

Emner vedr. artikler/indlæg til Telegrafkureren og hjemmeside bedes rettet til Redaktøren..

 

Security Code:
security code
Indtast sikkerhedskoden:

Send