"Telegrafen ordner alt"

Telegrafkureren

23-03-2021:

BREAKING NEWS!

Sendemandsmødet d. 29. maj 2021 UDSÆTTES til lørdag d. 11. september 2021 i.f.m. Jubilarstævnet i Fredericia.

Samme dagsorden.

Afdelinger

Kontakt- og aktivitetsinformationer i de 5 lokalafdelinger.

Kontakter til Landsforeningen via top-menuen “Kontakt info”.

Fotogalleri

Linkene i Fotogalleriet vil åbne albummet i et nyt vindue eller en ny fane.

Jubilarstævne

 

I håb om, at Corona/Covid-19 er blevet historie inden september,
så indbyder T.R.S. til:

 

JUBILARSTÆVNE 2021

Føringsstøtteregimentet, Ryes kaserne

Treldevej 110, Fredericia


Lørdag d. 11. september 2021, kl. 09.30
(bliver muligvis efter ønske fra Regimentet, ændret til en fredag).

Jubilarer er telegrafsoldater, der er indkaldt i år der har endetallene 1 og 6.

 

Foreløbig er følgende gældende (kan ændres):
Tilmelding til Jubilarstævnet i Fredericia, sker ved at indbetale stævnegebyret på kr. 250,00
på GIRO 177 4670 eller bankoverførsel 1551 – 177 4670 senest 26. august 2021 til:

Keld Petersen, Bjergegade 69A, st. mf., 7000 Fredericia

Tilmeldingen er bindende.
Husk at anføre Navn, adresse, indkaldelsesår, soldaternummer OG fødselsdato, måned og år
på girokortet/meddelelse til modtager.

OBS: Det er meget vigtigt at anføre din fødselsdato jvf. sikkerhedsbestemmelser for adgang til kasernen.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til lokalformændene,
se telefonnumrene i de pågældende afdelingers sider.

Morgenkaffe på KFUM Soldaterhjem kan ikke bestilles, soldaterhjemmet har lukket lørdag formiddag.

Det kan påregnes at Telegrafregimentet transporterer fra og til Banegården.

Taxi i Fredericia kan forudbestilles på tlf. 75 50 34 11.

Program.

09.30 Jubilarerne samles ved vagten. Musik v/?.

10.00 Samlet indmarch til auditoriet. Velkomst ved regimentschefen, herunder orientering om regimentet.

11.00 Besøg på Telegrafregimentets Historiske Samling.
          Fremvisning af materiel, medaljer, gamle uniformer m.m. i Sergentmessen/Ryes kaserne.
          Hyggelig samvær i Sergentmessen.

13.00 Uddeling af medaljer og diplomer.

13.30 Spisning i Cafeteriet.

16.30 Kasernen lukkes for gæster.

Der kan forekomme ændringer i programmet.
Jubilarstævnet afvikles under forudsætning, at Corona/Covid-19 pandemien er nedkæmpet og restriktionerne i den forbindelse er ophævet. Hold øje med hjemmesiden eller kontakt formand/bestyrelse i din lokalafdeling.

Medlemskab af soldaterforeningen er IKKE påkrævet for at deltage i jubilarstævnet.
ALLE telegrafsoldater er velkommen, men tilmelding er nødvendigt.