Jubilarstævne

 

JUBILARSTÆVNE 2023

Føringsstøtteregimentet, Ryes kaserne

Treldevej 110, Fredericia


Lørdag d. 9. september 2023, kl. 09.30

 

Jubilarer er telegrafsoldater, der er indkaldt i år der har endetallene 3 og 8.

 

Foreløbig er følgende gældende (kan ændres):
Tilmelding til Jubilarstævnet i Fredericia, sker ved at indbetale stævnegebyret på kr. 250,00
på GIRO 177 4670 eller bankoverførsel 1551 – 177 4670 senest 26. august 2023 til:

Keld Petersen, Bjergegade 69A, st. mf., 7000 Fredericia

Tilmeldingen er bindende.
Husk at anføre Navn, adresse, indkaldelsesår, soldaternummer OG fødselsdato, måned og år
på girokortet/meddelelse til modtager.

OBS: Det er meget vigtigt at anføre din fødselsdato jvf. sikkerhedsbestemmelser for adgang til kasernen.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til lokalformændene,
se telefonnumrene i de pågældende afdelingers sider.

Morgenkaffe på KFUM Soldaterhjem kan ikke bestilles, soldaterhjemmet har lukket lørdag formiddag.

Det kan påregnes at Regimentet transporterer fra og til Banegården.

Taxi i Fredericia kan forudbestilles på tlf. 75 50 34 11.

Program.

09.30 Jubilarerne samles ved vagten. Musik v/?.

10.00 Samlet indmarch til auditoriet. Velkomst ved regimentschefen, herunder orientering om regimentet.

11.00 Besøg på Telegrafregimentets Historiske Samling.
          Fremvisning af materiel, medaljer, gamle uniformer m.m. i Sergentmessen/Ryes kaserne.
          Hyggelig samvær i Sergentmessen.

13.00 Uddeling af medaljer og diplomer.

13.30 Spisning i Cafeteriet.

16.30 Kasernen lukkes for gæster.

Der kan forekomme ændringer i programmet, deltagerprisen og deadline for betaling.

 

Medlemskab af soldaterforeningen er IKKE påkrævet for at deltage i jubilarstævnet.
ALLE telegrafsoldater er velkommen, men tilmelding er nødvendigt.