"Telegrafen ordner alt"

Telegrafkureren

Er soldaterforeningens medlemsblad.

Medlemsbladet udkommer 5 gange pr. år.

Udgivelsestidspunkterne er: 15. februar, 15. april, 15. august, 15. oktober og 15. december.

Deadline er en måned før udgivelse, men meget gerne tidligere.

Telegrafkurerens redaktion består af Redaktøren, der vælges for et år ad gangen på det årlige Sendemandsmøde (Landsforeningens generalforsamling), der afholdes på skift i de 5 lokalafdelinger i maj måned. Redaktøren støttes af og arbejder sammen med et bladudvalg, der består af 3 medlemmer samt en suppleant.

Hver enkelt afdeling udpeger en referent, der skriver og aflevere lokalafdelingernes indlæg til bladet, ligesom ethvert medlem af Soldaterforeningen kan få optaget et indlæg, der i sagens natur skal være af almen interesse for soldaterforeningen eller dets arbejde.


Medlemmer fra Sydsjælland afdeling står for redigering, trykning, samling og hæftning af bladet.

Af trykketekniske årsager kan vi desværre kun bringe fotografier i sort/hvid (gråtoner) i vort medlemsblad.

Illustrationer i form af simple stregtegninger i sort/hvid kan trykkes i bladet uden begrænsninger. Selvom redaktøren har et pænt stort udvalg af disse, mangler vi en del, især soldatertegninger og tegninger af militærhistoriske mindesmærker, f. eks. Landsoldaten og Dybbøl Mølle. Er du i besiddelse af sådanne, er du mere end velkommen til, at sende dem til redaktøren, men hold lige øje med en eventuel ophavsret.

Fra 1. september 2009 overtog bladredaktøren også redaktionen for Telegraf-Regimenternes Soldaterforenings hjemmeside.

I modsætning til bladet, kan vi på hjemmesiden bringe alle former for tegninger og grafik, herunder fotografier, både i sort/hvid og farve. Videofilm kan i begrænset omfang også lægges på hjemmesiden.

Link til videoklip/film (mirrored link) kan i princippet lægges på ubegrænset, men webredaktøren vil forsøge at begrænse det til et minimum, da webredaktøren ikke har kontrol med disse videoklip, da disse ikke ligger på vores server. Hvis klippet fjernes, uden at vi får besked, linker vi bare til en ikke-eksisterende side/video.

Meddelelse fra HB/FU

Ny landsformand

 

Landsformand Per Skou Hansen

Født 1953.

Indkaldt som Konstabelelev 1. februar 1971

Hjemsendt fra Sjællandske Telegrafregiment i maj 1975 som Oversergent.

Medlem af TRS fra 1985 – formand i TRS-Sydsjælland fra marts 1994 – medlem af præsidiet i Danske Soldaterforeningers Landsråd med over 28000 medlemmer, som landsrådssekretær.

 

REFERAT fra Sendemandsmødet 2022: <KLIK HER>

Meddelelse fra Webmaster

17. maj 2022:

Problemet med Fotogalleriet har løst sig selv.

Vores webhotel-vært, one.com, har nemlig meddelt, at Fotogalleri-programmet udgår af deres produktsortiment pr. 15. august 2022.

Jeg vil lade fotogalleriet køre indtil one.com trækker stikket. Iflg. selvsamme vil galleriet ikke blive erstattet af noget tilsvarende.

Om jeg kan finde et plug-in som erstatning er et spørgsmål, men jeg vil forsøge.

Verner
Webmaster.

Telegrafkureren

3. august 2022:

August nummeret er sendt til medlemmerne.

Redaktøren.

Afdelinger

Kontakt- og aktivitetsinformationer i de 5 lokalafdelinger.

Kontakter til Landsforeningen via top-menuen “Kontakt info”.

Fotogalleri

Linkene i Fotogalleriet vil åbne albummet i et nyt vindue eller en ny fane.